De gamla sädesslagen är ett kulturarv som är viktigt att vårda in i framtiden.

De gamla sädesslagen är ett kulturarv som är viktigt att vårda in i framtiden.

Spelt har odlats sedan 8000 år tillbaka, och har en högre halt av essentiella aminosyror än dagens moderna vete. Det innehåller också antioxidanter som stärker kroppens immunförsvar samt tiocyanat, som är ett kroppseget antibiotikum.

Spelt har lägre GI än vanligt vete och hjälper dig att hålla blodsockerhalten på en jämnare nivå.

Emmer är en föregångare till speltvete och har odlats i 12000 år! Ekologiskt jordbruk är fritt från bekämpningsmedel och konstgödsel. Ett giftfritt jordbruk ger inte bara säker mat, det minskar miljöbelastningen och värnar om den biologiska mångfalden.

Varje gång du väljer en ekologisk produkt har du valt något som är mer hälsosamt än det som produceras på konventionellt sätt.